Volksbuurtmuseum Utrecht

Op 18 december 2022 bezochten we het Volksbuurtmuseum in Utrecht. Het museum gaat over het leven in een volksbuurt rond 1920.

Het laat zien hoe het leven in volksbuurten ging, vaak woonden mensen met grote gezinnen en meerdere generaties in woningen die eigenlijk al lang onbewoonbaar en slooprijp waren, maar die nog steeds bewoond werden omdat er geen alternatieven waren voor de bewoners.

Het leven in zo'n buurt lijkt misschien knus en romantisch, maar het museum geeft een goed beeld van hoe mensen dicht op elkaar gepakt zaten wat enerzijds saamhorigheid opleverde maar anderzijds ook een erg beklemmende samenleving. Mooi zijn ook de anekdotes die in onvervalsd Utregs worden verteld door mensen die het nog hebben meegemaakt.

Al met al een heel leuk museum.